Odliczenie darowizny na rzecz szkoły

Nie każdy ma świadomość, że istnieje możliwość odliczenia darowizny na rzecz szkoły. Można tego dokonać w rozliczeniu za rok 2019. Jak wygląda to w rzeczywistości?

Odliczenie darowizny za rok 2019 i lata wcześniejsze

Pomimo że odliczenie darowizny na rzecz szkoły jest możliwe za rok 2019, to jednak darowizny za wcześniejsze lata nie mogą być wykorzystywane w rozliczeniu podatkowym za bieżący okres. Nie można także odliczać ich za lata kolejne.

Dla kogo jest przeznaczona ulga?

Ulga na rzecz darowizn dla szkół jest przypisywana tylko i wyłącznie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Należy jednocześnie pamiętać, że ulga nie jest przypisana zarobkom z tytułu działalności. Odliczenie, jeśli chodzi o podatki, darowizny jest dowolne i ma równowartość tejże wpłaty. Co ważne, odliczać można ją tylko od własnych przychodów.

Na jakie szkoły można przekazać darowiznę, by zyskać ulgę podatkową?

Przede wszystkim odliczenie od dochodu jest związane z darowiznami na cele kształcenia zawodowego. Dotyczą przekazania ich publicznym szkołom oraz placówkom i centrom. Są one wspomniane kolejno w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 2 pkt 4.

Nie każdy jednak wie, że istnieje górny limit odliczenia. Ich wysokość nie może przekroczyć kwoty sześciu procent dochodu. Łączy się ona także z darowiznami na cele kultu religijnego, pożytku publicznego oraz krwiodawstwa.

Niektóre szkoły muszą spełniać odpowiednie warunki, aby można było skorzystać z ulgi podatkowej. Pięcioletnie technikum powinno przyjmować osoby niepełnoletnie oraz pełnoletnie i niepełnoletnie, które są objęte specjalnym kształceniem zorganizowanym w zgodzie z przepisami.

Jeśli chodzi o dwuletnie szkoły branżowe II stopnia oraz policealne dla osób posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe – do szkół przyjmowane muszą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie. Inne placówki nie muszą spełniać innych warunków.

Co ważne, placówki edukacyjne mogą posiadać szerszy zakres kształcenia, a forma prowadzenia zajęć nie ma większego znaczenia. Kształcenie może więc odbywać się w formie dziennej, wieczorowo lub też zaocznej.

Darowizny na rzecz rady i komitety rodzicielskie a odliczenie podatku PIT

W przypadku darowizn na rzecz rad rodzicielskich oraz komitetów, nie uprawniają one do odliczenia od podatku PIT. Wszystko dlatego, że nie są to darowizny na cele kształcenia zawodowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here