Ochrona własności intelektualnej w internecie

Czym właściwie jest własność intelektualna i w jaki sposób można ją chronić w sieci? Kiedy ma się do czynienia z łamaniem prawa i co w ogóle na ten temat mówią przepisy? Warto przyjrzeć się bliżej sposobom na chronienie własności intelektualnej w internecie.

Czym jest własność intelektualna?

Pojęcie własności intelektualnej jest bardzo szerokie i mówiąc ogólnie, odnosi się do wszystkich wytworów ludzkiego umysłu. Zalicza się do tego zarówno wynalazki, jak i utwory literackie czy artystyczne. Do własności intelektualnych wliczają się też oznaczenia towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wzory użytkowe, przemysłowe, oznaczenia graficzne itp. Poza tym można wyróżnić tutaj dwie główne kategorie, czyli własność przemysłową oraz prawa autorskie.

W czasach, gdy głównym medium komunikacji stał się internet, uzyskało się jednocześnie szeroki dostęp do wytworów ludzkiego umysłu. Samo prawo związane z ochroną własności intelektualnej funkcjonuje już od setek lat, ale wraz z pojawieniem się internetu, zyskało na jeszcze większym znaczeniu.

Jakie przepisy prawa chronią własność intelektualną w sieci?

Internet niestety jest tym medium, które znacząco ułatwiło dostęp do wytworów ludzkiego umysłu – muzyki, dzieł literackich, grafiki i malarstwa i wielu, wielu innych. Nie mamy tutaj jednak do czynienia z jednym przepisem, bowiem wytyczne ochrony regulowane są przez różne działy prawa, które łączą się w zasady własności intelektualnej. W Polsce odpowiada za to przede wszystkim prawo autorskie, prawo patentowe oraz znaków towarowych.

Z racji tego, że przepisy nie są jednoznaczne, można pomyśleć o wsparciu ze strony kancelarii prawnej. Ochrona własności intelektualnej to zadanie dla prawnika specjalisty, który w razie potrzeby jest w stanie złożyć odpowiedni pozew do sądu. Oczywiście łamanie prawa w internecie znacząco utrudnia zadanie wymierzania sprawiedliwości, pewne narzędzia do tego jednak są.

Jak chronić własność intelektualną w sieci?

Wiele osób wychodzi z założenia, że wszystko, co pojawia się w internecie, jest dostępne do użytku bez żadnych konsekwencji. Oczywiście istnieje pewien zakres treści darmowych, wiąże się to jednak ze zrzeczeniem się praw do autorstwa. W większości przypadków zamieszczając coś w sieci, najlepiej zdecydować się o wyraźnym zaznaczeniu, że udostępnione materiały nie są do użytku powszechnego.

W przypadku firm czy nawet autorów różnych dzieł jest to łatwiejsze, ponieważ najczęściej wiąże się to z konkretną marką, która posiada prawa patentowe czy zapis o prawie autorskim. Inaczej jest w przypadku osób prywatnych, gdzie udowodnienie roszczeń jest trudniejsze. Warto jednak podpisywać swoją twórczość imieniem i nazwiskiem, załączać pliki graficzne czy cyfrowe znaki wodne, jako zabezpieczenie.

Co prawo mówi o naruszeniach własności intelektualnej?

Jeżeli zauważy się, że udostępniane przez nas treści i materiały zostały skopiowane i wykorzystane, w dodatku bez uznania autorstwa, wówczas możliwe jest wysłanie zgłoszenia o zaprzestanie łamania praw autorskich. Jeżeli to nie zadziała, możliwe jest pójście po pomoc do prawnika, który zrobi to za nas, a w ostateczności może być konieczne złożenie pozwu do sądu. Oczywiście w tym przypadku trzeba będzie wykazać, że rzeczywiście doszło do naruszenia prawa, a przedmiot sporu jest samodzielnym wytworem osoby poszkodowanej.

Co grozi osobie, która złamie prawo o ochronie własności intelektualnej?

Jeżeli zwykłe prośby nie zadziałają, sąd może narzucić albo karę grzywny, albo nawet karę ograniczenia lub pozbawienia wolności. Za kratki może pójść ten, kto wykorzystuje cudzą twórczość do celów majątkowych, aby za ich pomocą uzyskać korzyści dla siebie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here