ciągnik

Jakie są zasady ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Jaka jest wysokość składek, a także terminy ich płacenia? Rolnik, który założy firmę czy też nawiąże współpracę przy jej prowadzeniu, może zachować prawo do ubezpieczenia w KRUS’ie. Przekonaj się jak wyglądają podstawy, które warto wiedzieć przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/krus-i-dzialalnosc-gospodarcza-podstawy-ktore-musisz-znac/

Podwyższona składka KRUS dla prowadzących działalność gospodarczą

Rolnicy. którzy prowadzą gospodarstwo rolne zazwyczaj korzystają z  ubezpieczenia rolniczego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wyklucza, aby przedsiębiorczy rolnik założył pozarolniczą działalność gospodarczą, którą rozumiemy, według ustawy o podatku dochodowym, działalność zarobkową:

 • wytwórczą, 
 • budowlaną, 
 • handlową, 
 • usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, 
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rozpoczynając prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rolnicy mają możliwość kontynuować swoje ubezpieczenie w rolniczej kasie ubezpieczeniowej poprzez określone warunki.

Warunki kontynuacji ubezpieczenia w KRUS

Ciągłość ubezpieczenia rolniczego zachowa rolnik, który zakłada lub kontynuuje działalność w przypadku:

 • podlega ubezpieczeniu z mocy ustawy nieprzerwalnie przez okres 3 lat;
 • złożył w Kasie zawiadomienie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie do 14 dni od rozpoczęcia wykonywanej działalności – termin ten jest nieprzekraczalny;
 • nie jest pracownikiem w innej firmie;
 • nie posiada ustalonego prawa do emerytury, renty czy innych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych;
 • gdy działalność jest kontynuowana nie przekroczył limitu należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, który w 2019 r. wynosi 3454 zł.

Zakładasz działalność – płacisz podwyższony KRUS

Kontynuacja ubezpieczenia w KRUS nie jest jednoznaczna z opłacaniem niższych składek. Przedsiębiorca, ponieważ prowadzi działalność ma obowiązek podwoić należną składkę na ubezpieczenie w KRUS.

Mówią o tym przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 17). Dodatkowa składka wynika z faktu, iż oprócz działalności rolniczej dany rolnik prowadzi też pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zobacz też: http://www.condoinwestycje.pl/budownictwo-mieszkaniowe-w-polsce/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here