Koszty związane z założeniem firmy

Wielu z nas marzy o swoim własnym biznesie, który jeszcze można połączyć z pasją i zainteresowaniami. Tworzenie od podstaw zarówno małej firmy, jak i dużej na pewno przyniesie wiele satysfakcji, ale i problemów.

Pierwszym i najważniejszym zapewne krokiem, jest pomysł i przekonanie oraz chęć jego realizacji. Drugim oczywiście zgromadzenie odpowiedniego budżetu na tak zwany start firmy. Są to różne koszty, zależne bardziej od wielkości firmy oraz skali jej działania. Inne bowiem będą koszty małej firmy zajmującej się sprzątaniem a inne dużej firmy budowlanej, która nie tylko musi inwestować w ludzi, ale i sprzęt.
Zatem jakim budżetem należy dysponować na początek i ile kosztuje założenie firmy.

Osoba, która marzy o własnej firmie, zetknie się na początku zapewne z problemem jej zarejestrowania. Czy to na pewno problem? Otóż wielu mylnie twierdzi, że założenie firmy jest skomplikowane niczym lot na księżyc. Jest to błędne myślenie, gdyż najtrudniejsze jest samo w sobie prowadzenie firmy, czyli zarządzanie ludźmi, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i niepoddawanie się przy pierwszych niepowodzeniach.

Koszt zarejestrowania działalności zwykle uzależniony jest od formy prawnej, jaką przyjmie nasza firma.
Najkorzystniejszą formą rejestracji firmy, bo darmową jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna.
Inaczej jest ze spółkami handlowymi, ponieważ przy tym typie działalności ponosimy koszty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli 500 zł, oraz 100 zł za wpis w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli zakładamy spółkę, konieczne będzie podpisanie umowy cywilnoprawnej, a co za tym idzie kolejny koszt, czyli podatek o czynności cywilnoprawnych, który w naszym kraju wynosi 0,5% od wartości wkładu wniesionego do spółki. Gdy zakładamy spółkę, w formie aktu notarialnego konieczne będzie też wynagrodzenie dla notariusza, tutaj warto poszukać notariusza, który będzie najtańszy, gdyż każdy notariusz ma swoje własne stawki. Dodatkowymi kosztami są też opłaty notarialne, które uregulowane są w odpowiednich rozporządzeniach i zależą w głównej mierze do kapitału.

Koszty założenia firmy to głównie koszty właśnie rejestracji, ale też koszty prowadzenia działalności, czyli opłaty administracyjno- skarbowe, na które składa się podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności, podatek VAT, koszty związane ze składkami na ZUS, wpłaty na PFRON, oraz bieżące koszty utrzymania firmy.

Podatek dochodowy- to wszystko to, co wpływa do naszej kasy, czyli nasz zarobek, który pomniejszamy o koszty uzyskania tego przychodu, czyli wydatki, jakie ponieśliśmy, aby ten przychód uzyskać. Formy opodatkowania to PIT, CIT, ryczałt i karta podatkowa, w zależności od formy prawnej działalności.
Podatek VAT- wynosi 23% i jest stosowany dla usług i towarów sprzedawanych wewnątrz naszego kraju.
Składki ZUS i wpłaty na tak zwany PFRON to kolejne koszty. Wpłaty na PFRON koniecznie opłacać mają te firmy, które zatrudniają u siebie min. 25 pracowników, i nie posiadają w swoich szeregach mi 6% osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Mówi o tym ustawa o rehabilitacji.

Teraz słów kilka o kosztach prowadzenia firmy. Gdy już przejdziemy przez proces rejestracji, następnym logicznym krokiem będzie zastanowienie się, co jest niezbędne do prowadzenia naszej firmy.
Pierwsze w kolejce będą stały opłaty związane z wynajmem lokalu, tutaj koszt będzie zależny od standardu, ale i powierzchni. Zastanowić się należy, ilu będziemy chcieli zatrudnić pracowników i czy wystarczy miejsca na sprzęt. Drugą rzeczą to na pewno media takie jak prąd, woda, gaz, ale też internet, bez którego prowadzić firmy w dzisiejszych czasach się nie da. Potrzebne też będą telefony do kontaktu z klientami, za które należy płacić abonament. Jeżeli mowa o kontaktach z klientami to konieczny będzie też samochód lub samochody. Posiadając swoją firmę, trzeba się też liczyć z kosztami wyrobienia wizytówek, reklamy i czegoś jeszcze, bez czego nie będzie możliwe podpisanie umów, czyli pieczątka. Ważne też będą takie sprzęty jak drukarka, komputery założenie oraz utrzymanie konta bankowego.
Jeżeli już wyposażmy firmę i pracowników, należałoby zadbać o ich rozwój i szkolenia np. BHP, za które trzeba oczywiście również zapłacić. Płacić oczywiście trzeba też samym pracownikom. Jeżeli chcemy zatrzymać dobrego fachowca w naszej firmie, to nie przekonamy go niczym innym jak właśnie wynagrodzeniem.
W każdej firmie ważny jest też księgowy, od którego pracy niejednokrotnie zależy bardzo wiele. Będzie on miał dostęp do finansów naszej firmy więc i tutaj oszczędzać nie należy i warto poszukać osoby dobrze w tym kierunku wykształconej.

Kosztów na początku jest sporo a przychodów mało. Aby firma zaczęła zarabiać dobre pieniądze i nie przynosiła strat potrzeba dużo ciężkiej pracy i czasu. Wielu się zniechęci po paru miesiącach, inni zrezygnują po latach, a jeszcze inni wytrwale będą dążyć do zrealizowania swojego marzenia i to oni osiągną największy sukces. Trzeba też otaczać się ludźmi, którzy wesprą nas, w których trudach na pewno trochę będzie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here