Podział majątku a prawo spadkowe

0
2006

Śmierć każdej osoby wiąże się z koniecznością uregulowania spraw spadkowych. Dziedziczyć można na dwa sposoby- w ramach dziedziczenia ustawowego lub w ramach dziedziczenia testamentowego. Z pierwszym rodzajem mamy do czynienia w momencie, kiedy zmarły przed śmiercią nie sporządził testamentu, został on unieważniony bądź też spadkobiercy wymienieni w jego treści nie chcą lub nie mogą nabyć spadku.

Jakie są zasady dziedziczenia zgodne z prawem spadkowym w takiej sytuacji?

Największe znaczenie odgrywa w tej sytuacji pokrewieństwo, małżeństwo oraz przysposobienie. Jeśli umiera osoba pozostająca w związku małżeńskim, do masy spadkowej wchodzi połowa majątku. Jako pierwsze do dziedziczenia zostają w takiej sytuacji powołani współmałżonkowie oraz potomstwo zmarłego. Często bywa jednak tak, że w momencie dziedziczenia pomiędzy członkami rodziny dochodzi do niezgodności. Najwięcej takich przypadków jest w sytuacji, kiedy umiera drugi z rodziców i majątkiem ma podzielić się rodzeństwo zmarłego. W momencie, kiedy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości, sprawy nierzadko trafiają do sądu. Niezbędny w takim momencie okaże się adwokat od spraw spadkowych, który dokładnie przeanalizuje sytuację, realne szanse na uzyskanie oczekiwanej części spadku, a także udzieli porad, często pomagających w polubownemu załatwieniu sprawy. Jeśli weźmiemy pod uwagę podział majątku a prawo spadkowe, bardzo trudno jest uzyskać dla każdego ze spadkobierców równy podział, szczególnie jeśli spadkobierców jest większa grupa.

Często w momencie podziału spadku na światło dzienne wyciągane są konflikty i fakty z przeszłości, które mają dowodzić temu, że część osób jest całkowicie niegodna otrzymania spadku, ponieważ na przykład przez wiele lat nie utrzymywała kontaktów z rodziną, nie wspierała w chorobie bądź w trakcie życia działała na niekorzyść zmarłego. Takie sprawy są trudne do rozwiązania w pojedynkę, dlatego chcąc wprowadzić sprawę spadkową na salę sądową,warto zadbać o wsparcie dobrego i doświadczonego adwokata.

Więcej na ten temat tutaj: adwokat gdańsk prawo spadkowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here