Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku...

Nie tylko ludziom potrzeba leczenia – także nasi bracia mniejsi, czyli zwierzęta i rośliny go potrzebują. Własnie po to istnieje medycyna weterynaryjna.

Jej historia jest długa i niezwykle ciekawa. Pierwsze zapiski dotyczące leczenia zwierząt datowane są bowiem prawdopodobnie już na trzytysięczny rok przed naszą erą, a pochodzą z Mezopotamii. Leczenie zwierząt opisywali także liczni uczeni starożytnej Grecji, tacy jak Arystoteles i Hipokrates, a jeszcze inny – Alkmeon z Kroton – dokonywał pierwszych sekcji zwierząt w celach naukowych. To jednak nie wszystko, przed naszą erą powstał również w Indiach pierwszy szpital dla zwierząt. Dzięki badaniom przeprowadzanym przez cały okres średniowieczny, weterynaria mogła rozwinąć się na tyle, aby już w erze oświecenia powstać mogła pierwsza wyższa uczelnia weterynaryjna. Miało to miejsce we francuskim mieście Lyon, w drugiej połowie osiemnastego wieku. Niedługo potem takie uczelnie zaczęły powstawać także i w innych krajach europejskich. Lata następne – aż do naszych czasów – to już tylko stopniowy rozwój tej dziedziny naukowej. Obecnie przyszli weterynarze kształceni są na uczelniach całego świata, w naszym kraju podczas pięcioipółletnich jednolitych studiów magisterskich.

Czym charakteryzują się studia weterynaryjne? Jak można się łatwo domyślić, kierunek ten przygotowuje absolwenta do badania stanu zdrowia zwierząt oraz do rozpoznawania, zapobiegania lub też zwalczania występujących wśród nich chorób. Uczy także innych, niezbędnych „nieludzkiemu doktorowi” umiejętności, takich jak wykonywanie zabiegów chirurgicznych, wydawanie opinii oraz orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych. Do obowiązków weterynarza należy także wydawanie recept na leki oraz materiały medyczne oraz przeprowadzanie badań zwierząt rzeźnych, a także mięsa i innych produktów pochodzących od zwierząt. Obowiązkiem wielu weterynarzy jest także sprawowanie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska. Jeśli odpowiada ci to wszystko, a w dodatku jesteś osobą o sporej empatii i stalowych nerwach, te studia są właśnie dla ciebie.

Co więc powinieneś zrobić, by dostać się na studia weterynaryjne? Przede wszystkim solidnie przyłożyć się do nauki, gdyż przedmioty maturalne, brane pod uwagę w trakcie procesu rekrutacji, to przede wszystkim biologia, chemia i język obcy. Bardzo ważne bywają także fizyka i matematyka. Jeśli więc te przedmioty stanowią dla ciebie problem – odpuść sobie, zwierzęta i tak już zanadto cierpią. Natomiast jeśli z wyżej wymienionych jesteś orłem, to wiesz, co masz robić.

Jakie przedmioty obejmują studia weterynaryjne? Jest ich całe mnóstwo, jednak – dla lepszej informacji – warto je wymienić. Są to zatem: biologia, biologia komórki, biofizyka, biochemia, chemia, histologia, embriologia, anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, fizjologia zwierząt, immunologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i weterynaryjna, epidemiologia weterynaryjna, patofizjologia, farmacja, farmakologia weterynaryjna, toksykologia, biostatystyka i metody dokumentacji, weterynaria sądowa, agronomia, chów i hodowla zwierząt, technologia w w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, dietetyka, etologia, ochrona środowiska, prewencja weterynaryjna, ekonomia weterynaryjna, diagnostyka, patomorfologia, chirurgia ogólna i anestezjologia, parazytologia i inwazjologia, choroby psów i kotów, choroby koni, choroby zwierząt gospodarskich, andrologia i unasienianie, choroby ptaków, choroby zwierząt futerkowych, choroby ryb, choroby owadów użytkowych, higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego, higiena mleka, higiena środków żywienia zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń, historia weterynarii i deontologii a także administracja i ustawodawstwo weterynaryjne. Jest tego sporo, więc co jak co, ale nuda z pewnością nikomu nie grozi.

Co ci dadzą studia weterynaryjne? Cały ogrom bezcennej wiedzy. Będziesz potrafił rozpoznawać choroby zwierząt, opanujesz także zagadnienia z zakresu genetyki ogólnej i weterynaryjnej, dietetyki, patomorfologii oraz chirurgii ogólnej.

A co potem? Bez wątpienia studia weterynaryjne przygotują cię do pracy w różnego rodzaju zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych a także przy produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych, a także wyrobów i materiałów medycznych. Bez problemu także znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracyjnych różnego szczebla oraz wszelkiego rodzaju instytucjach i ośrodkach badawczych a także szkolnictwie.

Gdzie natomiast możesz studiować weterynarię? Na wielu uczelniach, jak Polska długa i szeroka. Należą do nich: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wybór zatem jest dość spory.

Zapewne artykuł ten nie zaspokaja w pełni twojej ciekawości, sprawdź zatem sam pozostałe szczegóły dotyczące tego trudnego, acz opłacalnego kierunku. Śmiało. Wpisz wiec w wyszukiwarkę „studia weterynaryjne”, albo „weterynaria studia” – jak ci wygodniej. I czytaj…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here