zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości to sytuacja, w której dotychczasowy stosunek prawny, jaki łączył współwłaścicieli nieruchomości, przestaje obowiązywać. Na takie rozwiązanie najczęściej decydują się osoby, które nie mogą dojść do porozumienia co do sposobu zarządzania nieruchomością. Warto zatem wiedzieć, jak taki proces przebiega.

Co oznacza zniesienie współwłasności nieruchomości?

Współwłasność jest wspólnym prawem do tej samej nieruchomości. Aby ten stan rzeczy zmienić, należy wystąpić o zniesienie współwłasności. Procedurę tę reguluje kodeks cywilny. Przepisy wskazują, że zniesienie współwłasności dotyczy każdego ze współwłaścicieli. Procedura tam pozwala z jednej strony na podział nieruchomości, ale z drugiej również na wyrównanie wartości poszczególnych udziałów poprzez dopłatę pieniężną. Nieruchomość może też zostać przyznana tylko jednemu współwłaścicielowi.

Jak wystąpić o zniesienie współwłasności nieruchomości?

Zniesienie współwłasności nieruchomości może odbyć się w dwóch trybach. Pierwszy to tryb umowny. W tym przypadku w celu zniesienia współwłasności nieruchomości strony muszą udać się do notariusza i tak dokonać podziału w formie aktu notarialnego. Jest to dobre rozwiązane dla tych współwłaścicieli, którzy nie prowadzą ze sobą żadnego sporu. Drugim trybem jest tryb sądowy. W tym przypadku podział nieruchomości odbywa się na drodze postępowania sądowego. To rozwiązanie często jest nieuniknione, jeśli strony są ze sobą w sporze i nie mogą dojść do żadnego porozumienia. W takim przypadku droga sądowa staje się jedynym i ostatecznym wyjściem z tej sytuacji. Więcej o tym, jak można wystąpić o zniesienie współwłasności nieruchomości, przeczytać można na stronie https://kancelariagruchacz.pl/zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci/.

Co powinien zawierać wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości?

Jeśli ostatecznie wybrana musi być droga sądowa, to konieczne jest sporządzenie wniosku do sądu. Musi on zawierać takiej informacje jak dane wnioskodawcy i uczestników postępowania, a także informacje na temat nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Do wniosku dołączyć należy również załączniki w postaci odpisu z księgi wieczystej lub odpis aktu notarialnego. Co ważne, złożenie wniosku do sądu wiąże się także z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dodatkowo ponieść będzie trzeba również koszt związany z uzyskaniem odpisu z księgi wieczystej. Sąd po otrzymaniu wniosku wyznaczy termin postępowania, na którym sąd zdecyduje o zniesieniu współwłasności nieruchomości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here