Na czym polega ewaluacja szkoleń?

Przemyślana polityka szkoleniowa w firmie to podstawa jej sprawnego funkcjonowania na rynku. Pracownicy, którzy nieustannie rozwijają kompetencje „twarde” i „miękkie” są lepiej zmotywowani do działania oraz efektywniej radzą sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą ich stanowisko pracy. Na szkolenia warto jednak spojrzeć w szerszej perspektywie i regularnie oceniać ich rezultaty dla członków zespołu oraz całej organizacji. Właśnie temu służy ewaluacja szkoleń.

Ewaluacja szkoleń, czyli co?

Szkolenia są fundamentem nowoczesnej polityki kadrowej. Odpowiednio dobrane i przeprowadzone sprawiają, że poszczególni członkowie zespołu i cała organizacja krok po kroku zwiększa skuteczność działania. Niemniej jednak, wiele zależy od jakości samych szkoleń, a więc:

  • umiejętnego dobrania tematyki do potrzeb pracowników,
  • efektywnych metod dydaktycznych, którym są one prowadzone,
  • przemyślanego planu szkoleniowego, dopasowanego do ścieżki rozwoju zawodowej pracownika,
  • rozsądnej organizacji szkoleń od strony logistycznej i technicznej.

A jak ocenić, czy wdrożone rozwiązania szkoleniowe są efektywne? Temu właśnie służy ich ewaluacja.

Ewaluacja może być przeprowadzona przez zewnętrzną firmę konsultingową lub – zazwyczaj w dużych korporacjach – przez dział HR organizacji. Polega ona na weryfikacji, czy polityka szkoleniowa w firmie jest efektywna – a więc czy pozwala ona realizować cele rozwojowe przedsiębiorstwa.

„Częścią procesu ewaluacji szkoleń jest również sam wybór szkoleń. Rynek szkoleniowy w Polsce jest aktualnie bardzo duży, ale jednocześnie zróżnicowany. Wiele podmiotów zapewnia bardzo wysoką jakość szkoleń, ale niestety nie wszystkie spełniają odpowiednie standardy.” – mówi Sebastian Nowak z serwisu Szkolenia News zajmującego się śledzeniem rynku szkoleń w Polsce.

Podobnie jest z cenami szkoleń – możemy znaleźć oferty zarówno za kilkadziesiąt złotych, jak i kilka tysięcy za dzień szkoleniowy. Podstawową czynnością powinno być zatem porównywanie ofert szkoleń, co jest możliwe między innymi dzięki takim serwisom jak Eventis.pl Portal ten gromadzi oferty szkoleń od ponad tysiąca organizatorów, co pozwala na jednej stronie, w krótkim czasie odnaleźć szkolenie, które będzie spełniało i nasze potrzeby merytoryczne i jednocześnie będzie oferowane w rozsądnej cenie.

Jak przeprowadza się ewaluację szkoleń?

Ewaluacja szkoleń obejmuje kilka etapów. Najczęściej są to:

  • badania kwestionariuszowe dla uczestników szkolenia – ich celem jest weryfikacja ogólnej satysfakcji kursantów z zajęć i programu rozwojowego w firmie,
  • testy wiedzy – które mają za zadanie określić, czy szkolenia otwarte lub szkolenia zamknięte spełniły swoje zadanie merytoryczne,
  • obserwacja nabytych umiejętności w praktyce – np. jeśli pracownicy przeszli szkolenie z negocjacji handlowych, sprawdza się, czy i w jakim stopniu wdrażają je w codziennej pracy,
  • ocena wzrostu efektywności organizacji ogólnie – na tym etapie bada się kluczowe wskaźniki rozwojowe, np. procent zwrotów i reklamacji, wyniki finansowe, liczbę klientów w portfelu firmy itp.

Ewaluacja kończy się sporządzeniem raportu podsumowującego sytuację i zawierającego rekomendację co do optymalizacji polityki szkoleniowej. Eksperci ocenią m.in., czy organizacja przeznacza odpowiedni budżet na szkolenia oraz czy środki są lokowane we właściwe typy kursów. Dzięki zaleceniom przedsiębiorstwo zlecające ewaluację może dokonać niezbędnych zmian, które sprawią, że docelowo poprawią się jego wyniki finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here