detektyw

Kiedy byliśmy dziećmi z pewnością nieraz bawiliśmy się w detektywów. Okazuje się, że taka praca pomimo tego że nie jest ciężka psychicznie, i jest bardzo odpowiedzialna. Wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, a także z poświęconym czasem na gromadzenie materiału dowodowego oraz informacji w celach rozwikłania danej sprawy. Jakie wymagania trzeba mieć, aby stać się detektywem? Jakie wykształcenie zawodowe jest najlepsze? Nie ma co czekać, zaczynamy!

Przeczytaj też: https://www.zawody.pl/jak-zostac-detektywem/ 

Jak zostać detektywem – wymagania?

Wymagania do pracy w takim zawodzie muszą być uzyskane na zasadzie licencji. Musimy uprzednio zdać egzamin, a także spełniać podstawowe wymogi do pracy w tym zawodzie. Aby zostać detektywem musimy mieć ukończone minimum 21 lat. Musimy posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa, które należy do Unii Europejskiej. Ważne jest posiadanie przynajmniej wykształcenia średniego. Nie możemy być pozbawieni czynności prawnych, ani też być skazani, szczególnie za przestępstwa w świetle skarbowym.

Do wykonywania takich czynności w ciągu ostatnich 5 lat nie możemy być osobami zwolniony dyscyplinarnie z instytucji takich jak:

  • Policja, 
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
  • Agencja wywiadu, 
  • Straż graniczna, 
  • Biuro Ochrony Rządu, 
  • Sąd,
  • Wojsko,
  • Prokuratura, 
  • inny organ administracji publicznej w Polsce lub innym kraju.

Musimy posiadać orzeczenie, które dotyczy zdolności psychicznych do wykonywania czynności zawodowych. Ponadto Musimy uzyskać pozytywną opinię komendanta policji oraz udokumentowane ukończenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i prowadzenia działalności gospodarczej jako detektyw.

Jakie wykształcenie zawodowe?

Do wykonywania takiej pracy nie należy posiadać specjalnego wykształcenia zawodowego. Jedynym wymogiem jest ukończenie szkoły średniej. Szkoły przygotowujące nas do pracy w zawodzie detektywa jednak istnieją. Są one podzielone na kilka semestrów, które ułatwią nam patenty operacyjne, a także ujawniał przydatne porady dotyczące prawidłowej pracy w tym zawodzie. Dobrym podglebiem są szkoły przygotowujące do zawodu policjanta czy studia prawnicze lub kryminologiczne.

Zobacz też: http://www.ostw.pl/detektyw-ile-zarabia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here