Handel zagraniczny - interesujący kierunek rozwoju

Na rynku międzynarodowym coraz częściej poszukiwani są specjaliści od handlu zagranicznego. Likwidowane są kolejne bariery, które wcześniej ograniczały rozwój handlu a promowane są działania pozwalające na swobodny przepływ usług i towarów. Prowadzenie działalności na arenie międzynarodowej to umiejętność pożądana przez duże firmy polskie i zagraniczne oraz korporacje międzynarodowe. Także placówki dyplomatyczne poszukują specjalistów z tej dziedziny. Absolwenci studiów mają naprawdę szeroką perspektywę rozpoczęcia pracy, co jest niezwykle ważne na dzisiejszym rynku pracy.
Naprzeciw oczekiwaniom pracodawcom wychodzą uczelnie wyższe w kraju. Coraz większa liczba szkół wyższych w swojej ofercie posiada kierunek, specjalizację lub studia podyplomowe w tym zakresie. Jak zatem uczelnie zachęcają potencjalnych studentów i słuchaczy do rozpoczęcia studiów w tym zakresie? W jaki sposób należy wybrać odpowiednią uczelnie? Czym powinni kierować się potencjalni studenci? Czy rzeczywiście warto rozpocząć studia w tym kierunku? Jakie korzyści to za sobą niesie?
Handel zagraniczny studia to oferta zarówno dla maturzystów, osób które posiadają tytuł zawodowy licencjata a także dla absolwentów innych kierunków, którzy chcą zwiększyć swój zasób wiedzy w tym zakresie. Studenci mają do wyboru zarówno uczelnie publiczne, jak i prywatne. Coraz częściej można spotkać się z ofertą specjalności handel zagraniczny, co oznacza duży popyt na ten kierunek. Studia I i II stopnia przygotowują absolwentów do pracy na rynku międzynarodowym. W ten sposób studenci zapoznają się z różnymi pojęciami związanym z handlem. Program obejmuje przedmioty związane zarówno z organizacją handlu zagranicznego, prezentowane są także techniki handlu zagranicznego. Studenci poznają pojęcia związane z marketingiem, finansowaniem i zarządzaniem. Studenci mają obowiązek zapoznać się z negocjacjami handlowymi, poznać techniki sprzedaży a także zrozumieć pojęcie ryzyka. Niezwykle przydaną umiejętnością jest także zapoznanie się z rozliczeniami międzynarodowymi i możliwymi źródłami finansowania eksportu. Przyszli pracodawcy mogą także wymagać od absolwentów podstawowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Oznacza to konieczność poznania otoczenia prawnego przedsiębiorstwa oraz ekonomicznego. Handel zagraniczny to także logistyka i spedycja, cła, polityka celna oraz sprawy związane z podatkami.
Wiedza na temat wymiany handlowej przekazywana jest także na studiach podyplomowych. Studia te skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą się „doszkolić” w tym zakresie lub przebranżowić. Prowadzenie działalności handlowej na arenie międzynarodowej to bardzo trudna umiejętność, która wymaga uporządkowania wiedzy w trakcie studiów. Uzyskanie kwalifikacji w tym zakresie zwiększa szanse na znalezienie pracy w zawodzie.
Jak widać, po zakończeniu studiów na tym kierunku absolwent posiada bardzo szeroką wiedzę na temat handlu zagranicznego. W ten sposób powinien być odpowiednio przygotowany do zmieniającego się rynku pracy. W przypadku podjęcia pracy w firmie zagranicznej, niezwykle istotnym elementem jest także język obcy. Coraz częściej poszukiwani są specjaliści handlu zagranicznego, znający minimum jeden język obcy. W związku z tym, studia powinni być połączone z rozwijaniem tej trudnej umiejętności.
Nadmienić należy, że praca w dużych firmach zagranicznych najczęściej związana jest z wysokim wynagrodzeniem. Często jest to właśnie główny czynnik, zachęcający do rozpoczęcia studiów w tej dziedzinie. Absolwent może rozpocząć pracę nie tylko w korporacjach międzynarodowych, ale przygotowany zostanie do podjęcia pracy w firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach logistycznych, firmach zajmujących się spedycją i lub transportem. Co więcej, tematyka studiów pozwala także na podjęcie pracy w bankach oraz instytucjach ubezpieczeniowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci zdobywają także wiedzę, pozwalającą na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, co może zachęcać studentów, którzy chcą pracować dla siebie.
W przypadku wyboru uczelni, studenci powinni kierować się programem studiów. Coraz częściej na uczelniach zapraszani są przedstawiciele biznesu, którzy mogą zaprezentować wady i zalety pracy „od kuchni”. W ten sposób, studenci poznają nie tylko tak potrzebną teorię, ale i praktyczną stronę biznesu. Ocena międzynarodowej sytuacji gospodarczej jest niezwykle trudna, dlatego studia z zakresu handlu zagranicznego mają tak szeroki program nauczania. Studenci powinni zastanowić się, która specjalność jest dla nich najbardziej interesująca i wówczas wybrać odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej.
Jedno jest pewne, studia w zakresie handlu zagranicznego nie mogą być nudne. W ten sposób wykształceni zostali przedsiębiorcy, managerowie oraz dyrektorzy zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Analiza rynków zagranicznych to bardzo interesujący kierunek, który w przyszłości może przyczynić się do stosunkowo wysokich zarobków, w porównaniu do innych zawodów. Warto przenalizować ten kierunek rozwoju.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here