Działalność gospodarcza

Praca to owoc naszego rozwoju, poszukiwania kolejnych możliwości, zdobywania wiedzy, a także poznawania osób, które będą nas wspomagać i którym będzie można bez problemu zaufać. Jednocześnie szukamy możliwości, które sprawią, abyśmy mogli wyjść, jak najlepiej podpisując kolejne umowy. Nietrudno bowiem o sytuacje, kiedy osoba postawiona wyżej i lepiej obeznana w prawie, stara się wykorzystać naszą niewiedzę i sytuację na swoją korzyść. Zdarza się, że podsuwana jest pracownikowi umowa zlecenie na zasadach umowy o pracę. Staje się to niekorzystne dla pracownika, który nie ma w ten sposób zapisanego ubezpieczenia, prawa do urlopu, czy prawa do zasiłków, ale jednocześnie jest zmuszona do pracy w określonych godzinach w określonym miejscu, co jest typowe dla umowy o pracę i co jest podstawową różnicą w stosunku do umowy zlecenia, która pozwala pracować danej osobie w elastycznych godzinach, takich, których uważa dla siebie za najlepsze. Są jednak osoby, które chcą działać bardziej niezależnie i wybierają, takie opcje, jak np. działalność gospodarcza jednoosobowa. Wiąże się to oczywiście ze znacznie większymi obowiązkami, np. zadbaniem samodzielnie o koszty, jak np. ubezpieczenie, które nie jest opłacane przez pracodawcę, jednakże nawet po odliczeniu tych dodatkowych kosztów, osoba wychodzi na tym znacznie lepiej pod względem zarobków. Zwłaszcza młoda, niedoświadczona osoba, która podejmuje się założenia takiej działalności stoi przed wieloma ogromnymi wyzwaniami. Przede wszystkim musi zapoznać się doskonale z kwestiami prawnymi oraz podatkowymi. Wiele takich jednoosobowych działalności gospodarczych nie wytrzymuje próby czasu i zostaje likwidowanych po bardzo krótkim okresie działalności. O jednoosobowej działalności gospodarczej warto wiedzieć kilka optymalnych i podstawowych kwestii. Przede wszystkim główne cele takich firm, to m.in. cel zarobkowy, co oznacza nastawienie na zysk. Musi także wiązać się z prowadzeniem marketingu, do którego wynajmowane są pomieszczenia. Oznacza to, że taki rodzaj prowadzenia firmy ma charakter zorganizowany. Kolejną kwestią jest powtarzalność działań, a także wykonywanie ich we własnym imieniu. Nikt inny z zewnątrz nie jest w stanie wykonywać obowiązków związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą. Po założeniu działalności gospodarczej nie trzeba jej rejestrować. Można bowiem dzięki temu uzyskać szereg przywilejów. Do najważniejszych należą brak konieczności zgłaszania działalności gospodarczej do ewidencji, a także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To oznacza też, że nie trzeba z tego tytułu płacić składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba również wtedy płacić zaliczek na podatek, a także nie trzeba prowadzić księgowości, a wystarczy jedynie ewidencja sprzedaży. Z rejestracji jest wyłączona jednoosobowa działalność gospodarcza w takich obszarach jak np. agroturystyka, produkcja wina, czy też rolniczy handel detaliczny. Działalność taka wiąże się z wieloma zaletami, jak i wadami. Przede wszystkim nie trzeba zakładać kapitału przedsiębiorstwa, nie wiąże się to także z kwestią opłacania zakładania samej działalności. Również samo zakładanie, jak i likwidacja działalności gospodarczej jednoosobowej wiąże się ze sporą elastycznością i możliwością zrobienia tego w dowolnej chwili. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma także szereg różnych rozwiązań, z których możesz skorzystać w zakresie podatków – może więc zoptymalizować sobie podatki płacone przez siebie w taki sposób, jaki uważa za wygodny i korzystny. Przywilejami jest też to, co zostało wspomniane wcześniej, a więc zdecydowanie prostsza obsługa księgowości i niższe koszty jej obsługi. Wadą jest przede wszystkim pełna odpowiedzialność za wszelkie sprawozdania i opłaty, co wiąże się z kwestią przyswojenia olbrzymiej wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczącej działalności, której się podejmujemy i w wielu przypadku poza wcześniej wymienionymi także opłacanie składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Większość jednoosobowych działalności gospodarczych powinna być jednak rejestrowana. Można to zrobić na wiele sposobów. Dzisiejszy rozwój multimediów daje nam szanse zrobienia tego poprzez internet, zarówno z użyciem podpisu kwalifikowanego, jak i z możliwością bez użycia tego podpisu, ale także osobiście, stawiając się w określonym urzędzie, czy też wysyłając list polecony do odpowiedniej placówki. Następnie otrzymuje się numer regon, który ułatwia kontakt z Urzędem Skarbowym, czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także pomagającym rozliczać umowy i je zawierać. Jest to także numer, który powinien zawierać się na pieczęciach firmowych. Istotny jest także numer nip, znany jako numer identyfikacji podatkowej nadany zaraz po rejestracji. Jest to numer unikalny identyfikujący każdy podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jest on wymagany głównie przy składaniu zeznań podatkowych dotyczących podatku od towaru i usług, a więc podatku VAT. Te dwa numery są niezbędne, aby prowadzenie działalności gospodarczej było przejrzyste.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here