Storytelling w pracy lidera

W kontekście kompetencji liderów rzadko mówi się o storytellingu. Częściej przypisuje się tę umiejętność samym markom i biznesom, które w ten sposób przedstawiają swoją historię i budują relację z klientami. Storytelling może jednak być bardzo przydatnym narzędziem dla osób, które zarządzają pracownikami.

Czym jest storytelling?

Inaczej mówiąc, jest to sztuka opowiadania historii w sposób, który rezonuje z jej odbiorcami i potrafi wywołać określone, pożądane reakcje. Choć sama nazwa metody wydaje się brzmieć nowocześnie, to storytelling jest obecny od zarania ludzkich dziejów. Pierwsi z nas, którzy opanowali sztukę mowy, wkrótce później posiedli umiejętność opowiadania historii i przekazywania ważnych informacji, inspirowania do zmian czy objaśniania świata. Dziś wykorzystują ją wszyscy – politycy, trenerzy, liderzy w swoich branżach.

Korzyści ze współczesnego storytellingu

Podstawową zaletą wykorzystywania storytellingu w pracy menedżera to budowanie relacji. Dobrze opowiedziane historie pomagają w tworzeniu relacji z pracownikami. Historie, które angażują i wzruszają, pozostawiają pozytywne wrażenie, a także pozwalają na lepsze zrozumienie innych. Dokładnie w ten sam sposób storytelling działa w ramach budowania marki organizacji. Zręczne opowiadanie o wartościach i misji organizacji oraz o jej sukcesach pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku i budowaniu lojalności klientów. Dziś to podstawa dobrego marketingu, zarówno w wymiarze firmowym, jak i osobistym (tzw. personal branding).

Storytelling może również być przydatny w kontekście motywowania pracowników. Liderzy, którzy opowiadają inspirujące historie o swojej pracy lub związane z nią wyzwania, mogą oddziaływać na swoich pracowników, zwiększać ich zaangażowania. Co za tym idzie, większa motywacja może przyczynić się do lepszych wyników. Jednocześnie jest to świetne narzędzie do komunikacji. Osadzanie decyzji i zmian w szerszym kontekście pozwala na łatwiejsze przekazywanie informacji i idei, a także na lepsze ich zrozumienie. Ponadto ciekawa historia pozwala lepiej zapamiętać treści.

Liderzy mogą również stosować storytelling do kreowania wizji przedsiębiorstwa. Opowiadając o przyszłości i jej znaczeniu tu i teraz, liderzy mogą przedstawić wizję i przekonać innych do swoich pomysłów. Oczywiście do faktycznego wprowadzenia zmiany potrzeba więcej, niż tylko dobrych historii, niemniej mogą być one dobrym początkiem do zainicjowana ważnej dla firmy transformacji.

Jak opowiadać, aby angażować odbiorców?

Storytelling nie jest metodą, która zadziała w każdych warunkach. W organizacjach, w których brakuje zaufania, opowiadanie historii nie przyniesie pożądanych skutków – nie chcemy słuchać tych, którzy nas zawiedli lub po prostu do siebie nie przekonali wcześniejszymi działaniami. Bez odpowiedniej kultury organizacyjnej, która jest popartą wizją, misją i celami firmy, również trudno mówić o skutecznym storytellingu. Liderzy muszą wiedzieć, w jakiej sytuacji i kontekście opowieść będzie dobrym rozwiązaniem, a kiedy przyniesie wręcz odwrotny skutek. W Impact uważamy, że zmiany kulturowe w firmach są możliwe do wprowadzenia, ale sam storytelling to za mało – ważne, aby szły za nim działania (np. program rozwojowy), dzięki czemu organizacja faktycznie napisze nowy, fascynujący rozdział swojego istnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here