Renta chorobowa – dla kogo?

Renta chorobowa to jedno z dostępnych w naszym kraju świadczeń finansowych, które przeznaczone jest dla grona osób niezdolnych do pracy – całkowicie albo częściowo – na skutek ograniczeń związanych ze zdrowiem. Utrata szans na pracę wynikać może zatem z choroby lub wypadku, gdy kondycja nie rokuje większej poprawy. Renta chorobowa płacona jest każdej z takich osób przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wielu ludzi nie ma jednak pojęcia, jakie są zasady jej przyznawania. Nie wszyscy chorzy mają bowiem szansę na uzyskanie takiego świadczenia. ZUS określa dokładne warunki, jakie należy spełnić, by je otrzymać. Warto przeczytać zatem, kto może dostać rentę, w jakiej wysokości oraz co należy zrobić w tym kierunku.

Na początku trzeba podkreślić założenie świadczenia – renta chorobowa przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla ludzi, których stan zdrowia uniemożliwia podejmowanie pracy zawodowej, a tym samym – zarabianie pieniędzy. Częściowe ograniczenie dotyczy osób, które nie mają już szans na wykonywanie działań związanych z własnymi kwalifikacjami. Z kolei całkowita niezdolność ma miejsce wówczas, gdy dany człowiek, wskutek np. cięższej choroby, nigdy już nie będzie w stanie pracować na jakimkolwiek stanowisku, w żadnym zakładzie pracy. Bardzo istotne jest to, że renta chorobowa przysługuje jedynie tym, którzy posiadają ubezpieczenie w ZUS, a więc, innymi słowy, oprowadzali składki na ten cel. Do utraty zdolności zawodowej musi dojść więc w okresie zatrudnienia lub np. urlopu macierzyńskiego, ewentualnie nie później niż półtora roku od ich zakończenia. Oczywiście sam fakt, że dany człowiek nie jest zdolny do pracy, podlega weryfikacji. Orzeczenie takie wydaje komisja lekarska ZUS wraz z lekarzem orzecznikiem. W przyznawaniu renty ważny jest też czas ubezpieczenia, uzależniony od wieku danej osoby. Renta chorobowa może dotyczyć także osób niezdolnych całkowicie do podjęcia pracy, których staż składkowy wynosił 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).

Oczywiście nie jest tak, że renta chorobowa to stała kwota – wysokość tego rodzaju świadczenia finansowego jest inna w przypadku każdej osoby i zależy od kilku czynników. Główną rolę odgrywa przede wszystkim to, ile trwały okresy składkowe i nieskładkowe. Ponadto dolicza się także 24% od sumy przeciętnego wynagrodzenia, który przypada na dany rok (w 2018 roku było to ponad 3700 złotych brutto). Jeśli chodzi o częściową niezdolność do pracy, wynosi ona wartość 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności. Ustalone na tej podstawie świadczenia wypłacane są co miesiąc na konto odbiorcy. Z pewnością wiele osób zainteresuje to, ile tak naprawdę może wynosić renta chorobowa. W przypadku całkowitej niezdolności – średnia jej wartość wynosi aktualnie około 1650 złotych brutto, przy czym najmniej jest to obecnie niewiele ponad 1020 złotych brutto. Sytuacja zmienia się oczywiście w przypadku świadczenia w związku z jedynie częściową niezdolnością do pracy. Tu najniższa renta chorobowa utrzymuje się dziś na poziomie około 770 złotych brutto. Jak widać – nie są to specjalnie duże kwoty. Często nie wystarczają one na wszystkie potrzeby, jak opłaty, jedzenie czy zakup leków. Warto pamiętać, że ludzie chorzy lub niesprawni niejednokrotnie wymagają nie tylko środków farmakologicznych, ale również terapii, rehabilitacji itp.

Mimo niewielkich kwot, renta chorobowa to stałe wsparcie finansowe, które pozwala na zaspokojenie najważniejszych potrzeb związanych z utrzymaniem się. Wszystkie osoby, które z powodu pogorszenia zdrowia nie mogą podjąć pracy zawodowej lub mają w tym zakresie bardzo ograniczone możliwości, powinni starać się o uzyskanie należnego im świadczenia. Co zatem należy zrobić? Pierwszym krokiem jest oczywiście złożenie w ZUS odpowiedniego wniosku. Jego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wystarczy zatem wejść w odpowiednią zakładkę, odnaleźć plik i wydrukować, a następnie wypełnić. Renta chorobowa wymaga również przedstawienia określonych dokumentów. Konieczne jest zatem przygotowanie zaświadczeń lekarskich odnośnie stanu zdrowia, pełnej dokumentacji medycznej, wywiadu zawodowego (ten wypełnia pracodawca), zaświadczeń o zarobkach oraz informacji na temat składkowych i nieskładkowych okresów.

O tym, czy renta chorobowa zostanie ostatecznie przyznana wybranej osobie, decyduje komisja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie zebranych dokumentów, jak również badań i wywiadu z danym człowiekiem, ocenia się jego możliwości zarobkowe lub ich brak. Ostatecznie dochodzi do podjęcia decyzji, czy rzeczywiście występuje tu całkowita lub też częściowa niezdolność do pracy. Jeśli tak – wtedy renta chorobowa jest przyznana i rozpoczyna się jej comiesięczne wypłacanie.

Zasady, na podstawie których renta chorobowa jest przyznawana, mogą zmieniać się co jakiś czas. Podobnie jest również z wysokością tego świadczenia. Osoby zainteresowane tym tematem powinny zatem na bieżąco śledzić aktualne informacje. W razie kłopotów lub wątpliwości warto zasięgnąć porady np. pracownika ZUS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here