Praca jako księgowy

Księgowy w wielu firmach jest jedną z najważniejszych osób, od których zależy poprawne rozliczanie środków przedsiębiorstwa. Na takim stanowisku konieczna jest jednak nie tylko doskonała znajomość matematyki, ale również stale zmieniającego się prawa i szeregu systemów informatycznych. Jakie jeszcze trzeba mieć kompetencje, aby pracować jako księgowy? Podpowiadamy.

Praca księgowy — jakie wykształcenie jest potrzebne?

Praca w księgowości jest związana z rozliczaniem podatków, przepływami finansowymi, a także kontaktem z podmiotami zewnętrznymi. Do zadań na tym stanowisku należy prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także wprowadzanie danych do deklaracji finansowych i systemów teleinformatycznych. Wszelkie błędy popełnione przez księgowego mogą skutkować bardzo dużymi karami finansowymi. Z tego powodu na stanowisku tym zatrudniane są jedynie osoby, które legitymują się odpowiednim wykształceniem i kompetencjami.

Teoretycznie praca jako księgowy nie jest skierowana wyłącznie do osób posiadających wykształcenie wyższe ani ukończony konkretny kierunek studiów. W praktyce jednak pracodawcy najczęściej wymagają od kandydatów na to stanowisko minimum średniego wykształcenia powiązanego z rachunkowością lub finansami bądź sporego doświadczenia. Zdolności matematyczne to jednak coś, czego wymaga ta praca. Księgowy musi umieć doskonale liczyć, aby nie popełniać błędów przy rozliczeniach.

Osoby, które chcą rozpocząć karierę w tym zawodzie, mogą nabyć niezbędne umiejętności na studiach wyższych takich jak finanse i rachunkowość lub ekonomia. Istnieją również dedykowane konkretnej dziedzinie księgowości studia podyplomowe. Jeszcze do niedawna zawód księgowego był certyfikowany. Oznacza to, że przeprowadzany był przez Ministerstwo Finansów egzamin po ukończeniu którego można było otrzymać certyfikat księgowego. Obecnie za sprawą ustawy o deregulacji niektórych zawodów, pracę na takim stanowisku można rozpocząć nawet po ukończeniu kursu, szkoły policealnej lub średniej. Zdobycie certyfikatu jest jednak wciąż możliwe, ponieważ tego typu egzaminy przeprowadza Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Praca jako księgowy — kompetencje twarde

Osoby, które wpisują w wyszukiwarkę Google frazę „praca księgowy” lub korzystają z serwisów takich jak Gowork.pl mogą sprawdzić, jakich kompetencji na tym stanowisku wymagają poszczególni pracodawcy. Wśród najważniejszych wymienia się wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz umiejętność obsługi programów księgowo-kasowych. W zależności od profilu firmy, w której chcemy pracować, konieczna może być również znajomość prawa międzynarodowego, a także nowych technologii. Praca w księgowości wiąże się z ciągłą koniecznością podnoszenia swoich kompetencji i aktualizowania wiedzy, ponieważ przepisy często zmieniają się nawet kilkanaście razy w ciągu roku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi je śledzić i wdrażać w życie firmy, aby nie narazić swojego pracodawcy na straty i kary.

Praca w księgowości — kompetencje miękkie

Praca jako księgowy poza kompetencjami twardymi, których część można potwierdzić na przykład certyfikatami z kursów i szkoleń wymaga również kompetencji miękkich, ułatwiających wykonywanie obowiązków na tym stanowisku. Ze względu na konieczność obliczania często skomplikowanych algorytmów nie jest to prosta praca. Księgowy musi być skrupulatny i z jednej strony umieć działać pod presją czasu, a z drugiej skupiać się na wielu zadaniach jednocześnie. Powinna go cechować również elokwencja, uczciwość i umiejętność logicznego myślenia.

Wbrew pozorom nie wszystkie czynności wykonuje w samotności i jest to bardzo różnorodna praca. Księgowy często musi mieć kontakt z klientem będąc niejako jego doradcą finansowym, bądź reprezentując interesy przedsiębiorstwa przed różnego rodzaju organami. Dlatego ważna jest jego komunikatywność i cierpliwość. Z kolei w utrzymywaniu sztywnych ram czasowych pomagają mu rzetelność i terminowość, a także umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here