Podatki

Co roku w okolicach kwietnia i maja musimy mierzyć się z corocznym rozliczeniem podatkowym. Trzeba wtedy przeanalizować, ile pieniędzy zarobiliśmy we wszystkich wykonywanych przez nas w ciągu roku profesjach i ile z tego tytułu należy odpłacić podatku. Jeżeli suma nie przekroczy tzw. kwoty wolnej, to urząd skarbowy zwróci nam pieniądze, która mieliśmy zapłacić i o które była pomniejszona nasza właściwa stawka otrzymana od pracodawców. Obecnie kwota wolna od podatku zależy od uzyskiwanego dochodu. Jeżeli dochód roczny nie przekroczy ośmiu tysięcy złotych, to kwota wolna od podatku dla takiej osoby będzie wynosić 8000 złotych. Jeżeli dochód będzie plasować się powyżej tej kwoty, ale poniżej trzynastu tysięcy złotych, wtedy kwota będzie wynosić między 8000 złotych a 3091 złotych. W przypadku dochodów powyżej 13 tysięcy złotych aż do 85.528 złotych kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych. Powyżej tej kwoty z kolei aż do dochodu w wysokości 127 tysięcy złotych kwota wolna wynosi od 3091 złotych do 0 złotych. Zerowa kwota wolna od podatku będzie przysługiwać osobom o dochodach powyżej 127 tysięcy złotych. Kwotę wolną od podatku wylicza się odejmując od stawki podatkowej, która w zależności od dochodów wynosi 18 lub 32%, kwotę obniżającą. Podatnicy mają także możliwość korzystania z ulg podatkowych. Są one możliwe w takich przypadkach jak płacone na Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki, darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na charytatywno – opiekuńcze kościelnych osób prawnych, darowizny charytatywne – organizacji pożytku publicznego, darowizny krwi, a także jej składników, odliczenia do 760 zł rocznie z powodu korzystania z sieci internetowej, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, zwrotów świadczeń, podwyższających podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej podatek dochodowy, który został już pobrany, a także ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Wpływają one wtedy na możliwość uzyskania kwoty, która zmniejszy podatek. Jest to więc bardzo korzystne dla podatnika, który dzięki temu może zyskać większą kwotę zmniejszającą podatek. Z podatkami mamy więc niemały zawrót głowy. Z definicji podatek jest to obowiązkowa danina, którą pobiera ośrodek publicznoprawny – może być to państwo, ale także jednostka samorządu terytorialnego. Zebrane pieniądze z tego tytułu przeznacza się na realizowanie zadań w zakresie publicznym. Zwykle jako te najbardziej podstawowe cele, na które pobierane są podatki, traktowane są wojsko, policja, administracja, oświata, czy służba zdrowia. Kwestie ekonomiczne nasilają spór wśród specjalistów ekonomicznych, polityków, ale także wśród filozofów, socjologów, aż po zwykłych ludzi. Mamy sporą grupę osób, które chciałaby zwiększyć udział państwa w gospodarce, a co za tym idzie zwiększyć podatki, inni chcieliby te podatki ograniczyć, jeszcze inni przynajmniej uprościć, a są i też tacy, którzy opowiadają się za likwidacją podatków, przynajmniej niektórych – tych, które są ich zdaniem nieskuteczne i sam koszt biurokracji, która obsługuje dany podatek jest bardzo duży i nieekonomiczny. Nie zmienia to faktu, że w ostatnich latach przepisy podatkowe znacząco się zwiększyły, a przewodniki podatkach są coraz obszerniejsze. Obok wspomnianego podatku dochodowego, mamy też np. podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, który może mieć różne stawki – 23% na bardziej luksusowe towary oraz 8% lub 5% na te mniejsze. Były już propozycje ujednolicenia podatku od towarów i usług do 15 lub 16% nie zostały one wprowadzone. Popularny jest też podatek od nieruchomości, który jest głównym podatkiem pobieranym przez władze lokalne. Wśród nich mamy inne mniejsze podatki jak podatek rolny i podatek leśny. Zwykle opłacalność tego podatku bierze się więc z jakości terenu, na której leży dana gmina lub okręg. Stawki podatkowe są zależne od obszarów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, na których znajdują się np. zbiorniki wodne, z których korzysta społeczność lokalna, a także od budynków, które się na danym terenie znajdują. Podatek od spadków i darowizn stawki ma różne w zależności od grupy, do której się należy i majątku, który się posiada, jednakże każdej dotyczy jedna stawka 7% w przypadku zasiedzenia. Do grupy pierwszej w przypadku tego podatku należy najbliższa rodzina – od małżonków, poprzez rodziców, czy dzieci. Grupa druga to z kolei rodzina naszej rodziny, ale nie w linii prostej, a grupę trzecią stanowią inni nabywcy. Do tego znanymi podatkami w zakresie produktów są akcyza, którą pobiera się od przedsiębiorcy, a także cło, które pobiera się od towaru przewożonego zza granicy, za które ma zapłacić konsument. Podatków jest jednak znacznie więcej – mamy podatki m.in. od posiadania psa, od posiadania samochodu, od gier, czy od czynności cywilnoprawnych. Nie wszystkie nas dotyczą, ale powinniśmy mieć na uwadze, że wraz ze zmianami w naszym życiu, tj. zmianą stanu cywilnego, zmianą statusu materialnego, czy zmianą zamieszkania, mogą nas dotyczyć całkiem nowe reguły.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here