Kto płaci za czas urlopu wychowawczego.

Chociaż w państwie polskim mamy wiele różnych form zatrudnienia to jednak umowa o pracę nazywana też stosunkiem pracy jest najbardziej stabilna i dającą najwyższe poczucie bezpieczeństwa zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi świadczącemu pracę zarobkową na podstawie takiej właśnie umowy. Umowa o pracę to akt normatywny regulujący wzajemne zasady oraz normy postępowania, a także prawa i obowiązki obu ze stron umowy. Wszelkie prawa oraz normy w nim ujęte wynikają z kodeksu pracy. Pracownicy świadczący pracę na rzecz swojego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę mają szereg praw oraz obowiązków. Do głównych praw pracowników zatrudnionych na umowie o pracę należą:
* Prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego
*Prawo do otrzymywania wynagrodzenia nawet w czasie choroby pracownika i podczas jego absencji w pracy, jeżeli została ona poparta odpowiednią dokumentacją lekarską lub szpitalną
* prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego, a także wychowawczego
* prawo do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy w wyznaczonym i ściśle określonym miejscu i czasie
* prawo do otrzymywania stałego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, które nie może wynosić mniej niż odgórnie ustalona w całym kraju stawka minimalna.
W zamian za to pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę zobowiązuje się przestrzegać wyznaczonego czasu pracy, swoje obowiązki wykonywać w sposób należy , z odpowiednią dokładnością oraz sumiennością , przestrzegać zasad i norm odgórnie ustalonych z zakładzie pracy, dla którego pracuje oraz dochować tajemnicy zawodowej.
Wiele młodych kobiet bywa także dyskryminowanych przez pracodawców, którzy nie chcą zawierać z nimi umów o pracę z obawy, iż natychmiast zajdą one w ciążę i odejdą na urlop macierzyński a on zostanie bez pracownika i nie będzie mógł nikogo nawet przyjąć na jego miejsce bowiem zawsze musi liczyć z tym że pracownik zdecyduje się powrócić do swoich obowiązków zawodowych po okresie zakończenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Kobieta ma oczywiście pełne prawo do powrotu do pracy po zakończeniu obu z wyżej wymienionych urlopów, a pracodawca nie ma prawa w tym czasie zwolnic jej z pracy. Takie zachowanie podlega karze oraz jest w myśl przepisów prawa pracy uznawane za dyskryminację kobiet w miejscu pracy. Każda zatrudniona na umowę o pracę kobieta po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, który trwa mniej więcej dwanaście miesięcy od momentu urodzenia dziecka ma prawo przejść na urlop wychowawczy zus w tym przypadku wypłaca kobiecie całe wynagrodzenie w tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Urlop wychowawczy zus płaci kobietom świadczenie tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeżeli pozostają one związane stosunkiem pracy ze swoim pracodawcą. W innym przypadku nie mogą one liczyć na uzyskanie świadczenia wychowawczego na czas opieki nad dzieckiem, zanim będzie ono mogło pójść do przedszkola lub wcześniej żłobka. Żłobek to instytucja, do której bardzo ciężko jest się jednak dostać – zwłaszcza w dużych miastach. Ponadto koszta jakie ponoszą rodzice za żłobek bywają tak wysokie że większość kobiet decyduje się na zostanie w domu dłużej z dzieckiem i wystąpienie o urlop wychowawczy zus zwykle nie ma zastrzeżenie do jego wypłacenia – o ile wszystkie wymagane warunki zostaną spełnione — aniżeli opłacanie żłobka – co czasem kosztuje nawet 900 złotych wraz z wyżywieniem. W lepszej sytuacji wydają się być mieszkańcy mniejszych miasteczek oraz gmin, w których bardzo często żłobki finansowane są ze środków unijnych. Tutaj również nie ma tak wielu oczekujących dzieci w kolejce bowiem zdecydowanie mniej ludzi mieszka w gminach i małych miastach aniżeli w dużych miastach lub stolicy. Te żłobki, które zostały sfinansowane ze środków unijnych bardzo często bywają także darmowe zatem wielu rodziców pracujących w swoim miejscu zamieszkania lub w pobliżu może z powodzeniem posłać swoją pociechę do żłobka i powrócić do swoich obowiązków zawodowych. Minusem mieszkania w mniejszych miastach oraz gminach jest jednak fakt,że możliwości zatrudnienia tutaj są o wiele niższe niż w dużych miastach i nie wszyscy rodzice pracują w miejscu swojego zamieszkania lub w ogóle maja stałą pracę. Niejednokrotnie bowiem pracuje tylko jeden z rodziców, a drugi zajmuje się prowadzeniem domu oraz opieką nad dziećmi. Bez wątpienia bardzo dobrą informacją jest fakt, że czas taki jak urlop wychowawczy zus dolicza do lat pracy zatem czas ten wcale nie oddala nas od wyczekiwanej emerytury i jeżeli opłacana była składka na ubezpieczenie emerytalne to z powodzeniem możemy liczyć na ujęcie tego okresu podczas wyliczania naszej emerytury.
W państwie polskim wiek emerytalny wynosi sześćdziesiąt lat w przypadku kobiet oraz sześćdziesiąt pięć lat wśród mężczyzn. Wiek ten to doskonały czas na poświęcenie się ulubionym zajęciom, hobby oraz podróżowaniu. Na emeryturze możemy spełnić wiele naszych marzeń, na które nie mieliśmy czasu pracując na pełen etat oraz zajmując się wychowywaniem dzieci. Na emeryturze możemy także nacieszyć się naszymi ukochanymi wnukami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here