Fundusze ETF

Fundusze ETF cieszą się coraz większą popularnością wśród inwestorów ze względu na liczne zalety. Co można wśród nich wyróżnić? W jaki sposób działają fundusze ETF? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają fundusze ETF?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to szczególny rodzaj funduszy inwestycyjnych, który jest notowany na giełdzie. Dzięki temu charakteryzuje je nie tylko bieżąca wycena, ale także wysoka płynność. Istotne w tym przypadku jest jednak to, że na tym nie kończą się różnice pomiędzy funduszami ETF, a tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, ponieważ odmienny jest również cel działania. ETF-y nie dążą bowiem do pokonania rynku, czyli uzyskania możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale starają się wiernie naśladować konkretny instrument bazowy. Co może nim być? Otóż, w przypadku ETF-ów możliwości jest naprawdę sporo, ponieważ rolę instrumentu bazowego mogą pełnić między innymi indeksy giełdowe, koszyki akcji, waluty, czy surowce. Co więcej, coraz większą popularnością wśród inwestorów cieszą się także ETF-y oparte na kryptowalutach. Jak działają fundusze ETF? Istotne w ich przypadku jest to, że składają się one z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks giełdowy. W efekcie każdy wzrost lub spadek jego notowań przekłada się na taki sam wzrost lub spadek notowań ETF-u.

Fundusze ETF – jak zacząć inwestować?

Decydując się na inwestowanie w fundusze ETF należy posiadać rachunek inwestycyjny, ponieważ jest to konto umożliwiające zakup i przechowywanie posiadanych instrumentów finansowych. Otwiera się je u brokera, który pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, co wynika z faktu, że oferty poszczególnych instytucji znacznie się od siebie różnią. Co zatem wziąć pod uwagę przy jego dokonywaniu. Informacje w tym zakresie znajdują się w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Fundusze ETF – zalety

Jak wspomniano we wstępie fundusze ETF swoją popularność zawdzięczają licznym zaletom. Wśród najważniejszych z całą pewnością można bowiem wymienić:

  • możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie – ETF-y to produkty dedykowane do długoterminowego inwestowania, ponieważ większość indeksów giełdowych w długim terminie rośnie;
  • dostępność – w ETF-y może inwestować praktycznie każdy, a warunkiem koniecznym jest jedynie posiadanie rachunku maklerskiego;
  • niskie opłaty za zarządzanie – w przypadku ETF-ów zarządzanie klasyfikowane jest jako pasywne, co przekłada się na zdecydowanie niższe opłaty niż przy tradycyjnych funduszach inwestycyjnych;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań giełdowych – inwestując w ETF-y analizę portfela należy przeprowadzać raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y to rozwiązanie, które ma wiele zalet. Istotna jest jednak w tym przypadku świadomość ryzyka, ponieważ przy zakupie ETF-ów nie ma mowy o ochronie kapitału.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here