Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenie?

Umowy cywilnoprawne są dziś bardzo popularnymi formami zatrudnienia. Przepisy regulujące zawieranie tego typu umów opisane są w Kodeksie Cywilnym i tak naprawdę niewiele mają wspólnego z Kodeksem Pracy.

Warto mieć świadomość, że zawieranie tego typu umów może być bardzo korzystne dla obu stron, jeśli tylko mają świadomość konsekwencji z nich wynikających i nie są zawierane w celu ominięcia prawa. Z nadużyciem mamy do czynienia gdy zamiast umowy o pracę zawierana jest umowa zlecenie czy nawet umowa o dzieło, a w gruncie rzeczy spełnione są wszystkie przesłanki do zawarcia umowy o pracę, czyli występuje stosunek podporządkowania, pracownik zobligowany jest wykonywania pracy w określonym czasie i miejscu, wyznaczonym przez pracodawcę, wykonawcą jest osoba fizyczna nie mająca możliwości scedowania pracy na kogoś innego.

Umowy cywilnoprawne

Powyżej wymieniono cechy umowy o pracę. Jak wskazuje kancelaria adwokacka w Katowicach, umowy cywilnoprawne nie tylko cechują się większą swobodą, ale też mniejszą ochroną i odpowiedzialność. Umowy cywilnoprawne nie tylko cechują się większą swobodą, ale też mniejszą ochroną i odpowiedzialność. Co do zasady, pracownik odpowiada za szkody do wysokości trzech wynagrodzeń, natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych takiej odpowiedzialności nie ma, chyba że strony umowy ustalą to w umowie i obie się na te obwarowania zgodzą.

Oczywiście istnieje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jednak z całą pewnością jest to sprawa bardziej skomplikowana.

Umowa zlecenie jest umową starannego działania, nie można więc pociągać do odpowiedzialności zleceniobiorcy. W przypadku umowy zlecenie wynagrodzenie wypłacane jest za to, że zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby przedmiot zlecenia wykonać najlepiej jak potrafi. Nie powinno tu być podległości służbowej, ani narzucania czasu i miejsca wykonania zlecenia- ponieważ może to wskazywać na pozorność zlecenia.

Umowa o dzieło jest klasyczną umową rezultatu. Wynagrodzenie wypłacane jest za wykonanie działa a nie za podjęte w tym kierunku kroki. Zleceniodawcy nie powinno interesować w jakim czasie zostanie wykonane dzieło, to znaczy oczywiście jak najbardziej wskazane jest ustalenie terminu odbioru dzieła, jednak zleceniodawca nie ma prawa ingerować w to czy osoba wykonująca poświeci na to 3 godziny czy 3 dni. Przedmiotem umowy jest efekt a nie proces tworzenia.

Umowa o dzieło przykłady

Przykładem umowy o dzieło jest wykonanie tłumaczenia. Wszystkie prace artystyczne czyli napisanie tekstu piosenki, stworzenie rzeźby czy obrazu to oczywiście również będą dzieła. Także wykonanie strony internetowej czy jej przebudowa mogą być rozliczone za pomocą umowy o dzieło.

Dobrym przykładem umowy o dzieło będzie też wykonanie kutej bramy czy wykonanie stołu. Zawsze przedmiotem umowy o dzieło musi być namacalny, konkretny rezultat. Umową o dzieło mogą być prace stolarskie jak na przykład wykonanie krzeseł, półek czy schodów, prace informatyczne jak napisanie określonego programu czy aplikacji, stworzenie funpage czy stworzenie planu spotu reklamowego, napisanie tekstu na określony temat, przykładów jest dużo.

Nie jest, natomiast dziełem położeniem paneli czy rur melioracyjnych lub kanalizacyjnych. A niestety takie umowy o dzieło czasami są podpisywane. W przypadku kontroli organów ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy, takie umowy są kwestionowane i zmieniane na umowy zlecenie bądź nawet umowy o pracę z wszystkimi konsekwencjami, a więc obowiązkiem rozliczenia składek, podatku, korekty umów i deklaracji a także często z nałożoną grzywną.

Warto podkreślić, że osoba podpisująca umowę o dzieło nie musi wykonać jej sama, jest jednak w pełni odpowiedzialna za rezultat i działania osób trzecich. Również ta osoba ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu rękojmi, za wszelkie wady wykonanego dzieła. Widać wiec wyraźnie, że pomimo dużej swobody wykonania, umowa ta ma również swoje wady; przede wszystkim obarczona jest największą odpowiedzialnością, ponieważ w przypadku zlecenia, zleceniobiorca nie odpowiada za rezultat a jedynie za dołożenie starań, w przypadku umowy o pracę odpowiedzialność również jest ograniczona o tyle w przypadku umowy o dzieło uzależniona jest od wartości dzieła.

Zarówno umowy o dzieło, jak i umowy zlecenie mają swoje plusy i minusy. Wszelkie prace twórcze warto wykonywać w oparciu o umowę o dzieło chociażby z tego względu, że twórcy mają prawo do naliczenia 50% kosztów co znacząco obniża podatek. Nawet jeśli naliczane są standardowe 20% koszty, to podatek i tak jest niższy niż w przypadku umowy o pracę. Jednak mają też swoje wady. W przypadku umowy o dzieło nie odprowadzane są żadne składki. Nie mamy więc ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalnego czy rentowego nie mówiąc nawet o chorobowym. W razie choroby nie ma więc co liczyć na pieniądze z ZUS. Kolejnym minusem umów o dzieło jest ich kwestionowanie zwłaszcza przez ZUS. W kontrolach przeprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właśnie stosowanie umów o dzieło niezgodnie z ich przeznaczeniem jest najczęściej podnoszonym zarzutem. Warto wiec korzystać z tego typu umów, ale z głową i rozsądnie i zwrócić uwagę na przedmiot umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here