Czy faktoring jest opłacalny dla dużych firm

Usługi faktoringowe zyskują w Polsce coraz bardziej na popularności. Systematycznie zwiększa się liczba przedsiębiorstw, które dostrzegają możliwości, jakie daje finansowanie faktur. Faktoring umożliwia bowiem poprawę płynności finansowej i wzrost przewagi konkurencyjnej. Minimalizację ryzyka niewypłacalności kontrahentów i ich zdyscyplinowanie płatnicze oraz możliwość kreowania pozytywnego wizerunku.  Z usług faktoringowych korzystają przeważnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co nasuwa pytanie, czy faktoring jest opłacalny dla dużych firm?

Faktoring wsparciem dla dużych firm

Faktoring jest usługą przeznaczoną dla wszystkich firm. Korzystają z niego zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa oraz duże firmy. Stanowi on bowiem usługę uniwersalną bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Jest metodą na uwolnienie środków zamrożonych w niezapłaconych fakturach. Zwiększa zatem przepływ finansów zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Ponadto wpływa na optymalizację procesu zarządzania należnościami i umożliwia weryfikację kontrahentów.

W przypadku dużych firm faktoring pełni wiele funkcji, z których do najważniejszych należą:

 •  monitoring należności,
 •  kontrola należności inkaso
 •  i nadzór windykacyjny.

Dzięki współpracy dużego przedsiębiorstwa z firmą faktoringową dochodzi między innymi do:

 •  zdecydowanego przyśpieszenia rotacji środków pieniężnych.
 •  Wzrostu dyscypliny płatniczej kontrahentów.
 • Zmniejszenia ilości wierzytelności przeterminowanych.
 • Zminimalizowania udziału kapitału własnego firmy w kredytowaniu należności.

Ponadto faktoring nie obciąża bilansu.

Faktoring furtką do nowych możliwości

Duże przedsiębiorstwa mające świadomość jak ważne jest przeprowadzanie inwestycji w innowacje, w ramach faktoringu uzyskuje wolne środki finansowe, którymi może finansować nowoczesne rozwiązania technologiczne, a także zakup maszyn czy samochodów. Nie bez znaczenia są też dużo niższe koszty związane z administrowaniem należności po przejęciu ich przez faktora. Przy zachowaniu dotychczasowych relacji z kontrahentami. Dodatkowo w ramach funkcji administracyjnej faktoringu duże przedsiębiorstwa zyskują na obniżeniu kosztów obsługi należności, co oczywiście skutkuje większymi możliwościami inwestycyjnymi.

Krótko reasumując, w przypadku dużych firm faktoring wpływa na:

 •  poprawę wskaźników finansowych.
 •  Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami,
 • ograniczenie ryzyka kontrahenta
 • i zwiększenie możliwości inwestycyjnych w innowacyjne rozwiązania.

Krótkie podsumowanie

Istotą faktoringu jest przeniesienie wierzytelności wynikających z transakcji kupna-sprzedaży. Jednakże w przypadku dużych przedsiębiorstw funkcją strategiczną faktoringu bywa też często możliwość scedowania obowiązku administrowania należnościami na faktora. Wielofunkcyjność faktoringu jest bezsprzecznie opłacalna zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i małych i średnich firm. Warto korzystać z możliwości, jakie daje faktoring, zwłaszcza że w świetle obowiązującego w Polsce prawa umowy faktoringowe zaliczane są do tak zwanych umów nienazwanych. Zatem w żaden sposób nie wpływają na zdolność kredytową przedsiębiorstwa i nie ograniczają starań  o uzyskanie funduszy na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here