Polityka Prywatności

Artifex Marcin Matuszewski (Intelektualnie.pl) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Intelektualnie.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Intelektualnie.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.intelektualnie.pl/polityka_prywatnosci.html Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Intelektualnie.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów,nie prenumerować czasopism należących do Intelektualnie.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez intelektualnie.pl.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Intelektualnie.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Intelektualnie.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.
Imię pozwala Intelektualnie.pl zwracać się do czytelników po imieniu

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Intelektualnie.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
Intelektualnie.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Intelektualnie.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów oraz partnerów Intelektualnie.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Intelektualnie.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Biuro prasowe | Program Partnerski | Kontakt